Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur
Vasfı Mahir KOÇATÜRK

23 Nisan 

Bugün Yirmi Üç Nisan,
Toplandı bütün vatan,
Millet Meclisimize,
Atatürk oldu Başkan.

Kaldırdı hasta yurdu,
Yılmaz bir ordu kurdu,
Türkü’n şanlı sesini,
Dünyalara duyurdu. 

Yükseldi  bayrağımız,
Koparıldı bağımız,
Sultandan ayrılınca;
Kurtuldu toprağımız. 

Türk çocuğu gül sevin,
Yaşa yurdunda emin,
Bugünü an bayram et;
Bugün senindir senin.

Quelle: KOÇATÜRK Vasfi Mahir (1935): Tunç sesleri. Vilâyet Matbaası, Kastamonu.